NHỚ VỀ RẠCH CHIẾC

By Trần Văn Thuyên

            NHỚ VỀ RẠCH CHIẾC

                             Nguyễn Đình Phi

                         (Gử tặng: Trần Văn Thuyên)

Lịch sử đã ghi

chiến công cầu Rạch Chiếc

Trên dòng sông biếc

Hai trăm chiến sỹ đặc công

đánh tan hai ngàn quân  giặc

Bảo vệ được cầu

     cho lữ đoàn xe tăng

          sáng ba mươi tháng tư

               đúng giờ xuất trận  *

Vượt qua cầu

      tiến quân về Sài Gòn

         giải phóng Miền Nam

Nay! Chiều tháng tư

     lại thấy các anh

Những cựu chiến binh và bạn bè

Đốt nén nhang thơm

   rót chén rượu nồng

     gửi dòng sông

       cho 52 chiến  sỹ đặc công

Hoà trong dòng nước trong

            dưới cầu Rạch Chiếc

Các anh hy sinh

Để bây giớ đại lộ thêng thang

Mười làn xe chạy

Đất nước đang chuyển mình

“sánh vai với các cường quốc năm châu”(1)

Tôi vẫn trở trăn qua vần thơ anh viết:

“Chiều tháng tư qua cầu Rạch Chiếc

…Dưới đất kia là máu ấm bạn bè tôi

Đại lộ song hành đã nối những bờ vui

Nhà cao tầng đã mọc lên san sát

Nhớ dành ra vài tấc đất

Làm nơi hương khói bạn bè tôi” (2)

                  Ngày 30 tháng 4 năm 2011

* Đêm 27 đến 30 /4 đã diễn ra những trận đánh ác liệt. Quân dân ta đã chiếm và giữ được cầu. Để đến 9 giờ 30 phút sáng 30/4/1975 xe tăng Lữ đoàn 203 quân giải phóng chạy qua cầu tiến thẳng về dinh Độc Lập…

(1) ý thư của  Bác Hồ gửi …

(2) Thơ: Trần Văn Thuyên

 

More...

Chúc mừng bạn!

By Trần Văn Thuyên

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...