NHỮNG BÀI THƠ NỮA BÀI


 

NHỮNG BÀI THƠ NỮA BÀI

Trước đây NT.XUÂN SÁCH lấy tên tác giả tác phẩm để dựng chân dung và đã dựng được 100 chân dung thật độc đáo thú vị.Nay tôi chọn những câu thơ hay mà tôi tâm đắc của các NT rồi viết tiếp vào để thành một bài thơ hoàn chỉnh.Dự định viết được 100 NT sẽ trình làng.Xin nêu ra mấy bài thơ thử nghiệm.

•1-     "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"*

Từng chữ từng lời xanh ánh thép

Sống sao khỏi thẹn với ông cha.

*Thơ Nguyễn Đình Chiểu

•2-     "Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong"*

Đó là tâm nguyện ước mong

Làng văn phải biết lập công dâng Người.

*Thơ chủ tịch Hồ Chí Minh

•3-     "Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ

Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền"*

Nhân dân sức mạnh vô biên

Bài học xương máu dừng quên bao giờ.

*Thơ Sóng Hồng

4- "Đau đớn thay phận đàn bà

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung"*

Bây giờ cuộc sống thung dung

Chị em luôn nhớ người trồng cây xưa.

*Thơ Cụ Nguyển Du

•5-     "Tình anh như hoa cỏ may

Một chiều cả gió bám đầy áo em"*

Chiều buồn dở áo ra xem

Cỏ may với gió lại kèm lời ru.

*Thơ Nguyễn Bính

•6-     "Chiều Đình Bảng váy buông chùng cửa võng

Xa quê hương theo kháng chiến anh đi"*

Tìm diêu bông trong nắng chiều vô vọng

Bên sông kia lúa vẫn hát thầm thì.

*Ý thơ Hoàng Cầm

•7-     "Anh viết Trường Sơn Đông quân đi

Những binh đoàn trùng trùng ra trận"*

Hòa bình viết "vòng đen"một thời lận đận

Cháy hết mình anh về với ngàn cây.

*ÝThơ Phạm Tiến Duật

•8-     "Cam vàng em đã tặng anh

Còn cam trong áo em dành tặng ai"*

Hỏi chi khó nói anh ơi

Cam kia em để tặng người em thương.

*Thơ Mường Mán

•9-     "Ngày xưa hoa huệ hoa nhài

Chân bùn em lội dọc bài thơ anh"*

Trở về sau cuộc chiến tranh

Chân bùn ngày ấy đã thành lời ru.

*Thơ Trần Trí Thông

10-"Sông Hương hóa rượu ta đến uống

Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say"*

Tràng Tiền chiều ấy chia tay

Ngả nghiêng mem rượu hay say mem tình.

*Thơ Nguyễn Trọng Tạo